Udvidelse og sammentrækning af metaller

Da alle metaller har en længdeændring under skiftende temperaturforhold, er det af stor betydning, at der under projekteringen og udførelsen tages hensyn til dette.

Alle samlinger i bånddækning (fx. på murkroner) skal udføres med tolerancer, der giver mulighed for længdeændringer, ligesom fastgørelsen af banerne til underlaget skal være af en beskaffenhed, der tillader ændringerne uden af overbelaste fastgørelsen eller samlingerne.

Der kan i almindelighed regnes med en temperatur-difference i metallet på 100°C, hvor man kan opnå +80°C om sommeren og -20°C om vinteren.

Ved beregning af den maximale udvidelse og sammentrækning af banerne, vil den aktuelle metaltemperatur på monteringstidspunktet være udgangspunktet for beregningerne.

murkrone med vindskede

 

Eksempel (kobber):

Monteringstemperatur = +10°C

Udvidelseskoefficient (kobber) = 0,017 mm/m/°C

Længde = 8 m

Udvidelse: 80°C – 10°C = 70°C / 8 x 0,017 x 70 = 9,52 mm 

Sammentrækning: 10°C – (-20°C) = 30°C / 8 x 0,017 x 30 = 4,08 mm

 

Materiale Udvidelseskoefficient mm/m/°C
Titanzink 0,022
Aluminium 0,024
Syrefast rustfri stål 0,011
Plastbelagt stål 0,012
Kobber 0,017